abc
abc
中国科学院大学雁栖湖校区(西区)青铜钟采购中标公示(2015年11月30日)
中国科学院大学雁栖湖校区(西区)青铜钟采购中标公示(2015年11月30日)

中国科学院大学雁栖湖校区(西区)青铜钟采购中标公示

招标编号:UCAS-E20151020
采购人名称:中国科学院大学

采购项目名称:中国科学院大学雁栖湖校区(西区)青铜钟采购项目

定标日期:2015年11月30日

招标公告日期:2015年11月16日

中标供应商名称:北京金宇雕塑艺术有限公司

中标金额:228000元整
    
    评标委员会名单:范水   尹刚   徐中平    

 

本项目联系人:苏伟光

联系电话:010-88256170

 

感谢各供应商对本项目的积极参与。

 

                                                 中国科学院大学
                                                  2015年11月30日