abc
abc
中国科学院大学伙食原材料供应商入围项目变更公告

致各投标商:

     中国科学院大学伙食原材料供应商入围项目(招标编号:UCAS-E20161023)更正内容如下:

     谈判响应文件递交截止及谈判开始时间:2016年12月26日13:30,逾期收到或不符合规定的谈判响应文件恕不接受。

     谈判响应文件递交及谈判地点:北京石景山玉泉路19号甲中国科学院大学办公楼第一会议室。

     招标文件中其他内容不变!


                                                         中国科学院大学

                                                       招标投标管理办公室

                                                         2016年12月14日